เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุและเพศ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
อายุรวมทั้งสิ้น

จำนวน
เพศ
ต่ำกว่า 18 ปี18 ปี19 ปีมากกว่า 19 ปี ขึ้นไปชายหญิง
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,2493828.992,37655.9274717.5874417.514,2491,71040.242,53959.76
ภาคปกติ4,2013829.092,37656.5674517.7369816.624,2011,67239.802,52960.20
ภาคสมทบ4800.0000.0024.174695.83483879.171020.83
ผลิตกรรมการเกษตร729547.4135448.5612316.8719827.1672935348.4237651.58
ภาคปกติ681547.9335451.9812117.7715222.3268131546.2636653.74
หลักสูตร 2 ปี13500.0000.002014.8111585.191358865.194734.81
1. สาขาวิชาพืชไร่6500.0000.001320.005280.00653756.922843.08
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7000.0000.00710.006390.00705172.861927.14
หลักสูตร 4 ปี546549.8935464.8410118.50376.7854622741.5831958.42
1. สาขาวิชาพืชไร่861213.955665.121517.4433.49863237.215462.79
2. สาขาวิชาพืชสวน223229.8714866.373415.25198.522239843.9512556.05
3. สาขาวิชาอารักขาพืช84910.715261.901922.6244.76842833.335666.67
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี34514.712161.76617.6525.88341544.121955.88
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4237.143378.57511.9012.38421945.242354.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5335.662852.831528.30713.21532852.832547.17
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2400.001666.67729.1714.1724729.171770.83
ภาคสมทบ4800.0000.0024.174695.83483879.171020.83
หลักสูตร 2 ปี4800.0000.0024.174695.83483879.171020.83
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4800.0000.0024.174695.83483879.171020.83
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14174.967049.652114.894330.501418761.705438.30
ภาคปกติ14174.967049.652114.894330.501418761.705438.30
หลักสูตร 2 ปี2100.0000.0000.0021100.00212095.2414.76
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2100.0000.0000.0021100.00212095.2414.76
หลักสูตร 4 ปี12075.837058.332117.502218.331206755.835344.17
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12075.837058.332117.502218.331206755.835344.17
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253249.4910842.694015.818132.0225310641.9014758.10
ภาคปกติ253249.4910842.694015.818132.0225310641.9014758.10
หลักสูตร 2 ปี8500.0000.001315.297284.71855969.412630.59
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0000.00517.862382.14281553.571346.43
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3600.0000.00411.113288.89362877.78822.22
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2100.0000.00419.051780.95211676.19523.81
หลักสูตร 4 ปี1682414.2910864.292716.0795.361684727.9812172.02
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1682414.2910864.292716.0795.361684727.9812172.02
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8322.413643.372428.922125.30834655.423744.58
ภาคปกติ8322.413643.372428.922125.30834655.423744.58
หลักสูตร 2 ปี1700.0000.00211.761588.24171694.1215.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1700.0000.00211.761588.24171694.1215.88
หลักสูตร 4 ปี1900.001052.63631.58315.79191263.16736.84
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1900.001052.63631.58315.79191263.16736.84
หลักสูตร 5 ปี4724.262655.321634.0436.38471838.302961.70
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2600.001557.69934.6227.6926726.921973.08
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2129.521152.38733.3314.76211152.381047.62
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1892513.2310957.672613.762915.341899851.859148.15
ภาคปกติ1892513.2310957.672613.762915.341899851.859148.15
หลักสูตร 2 ปี2300.0000.00313.042086.96231565.22834.78
1. สาขาวิชาการประมง2300.0000.00313.042086.96231565.22834.78
หลักสูตร 4 ปี1662515.0610965.662313.8695.421668350.008350.00
1. สาขาวิชาการประมง1001414.006363.001616.0077.001004949.005151.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง661116.674669.70710.6123.03663451.523248.48
บริหารธุรกิจ837678.0046355.3216820.0713916.6183721826.0561973.95
ภาคปกติ837678.0046355.3216820.0713916.6183721826.0561973.95
หลักสูตร 2 ปี9300.0011.081212.908086.02931920.437479.57
1. สาขาวิชาการบัญชี6400.0011.561015.635382.8164812.505687.50
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2900.0000.0026.902793.10291137.931862.07
หลักสูตร 4 ปี744679.0146262.1015620.97597.9374419926.7554573.25
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)178147.8710056.184525.281910.671786335.3911564.61
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1842312.5010657.613519.022010.871846334.2412165.76
3. สาขาวิชาการบัญชี162159.2610162.353924.0774.32162148.6414891.36
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)170105.8812472.942715.8895.291703118.2413981.76
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ50510.003162.001020.0048.00502856.002244.00
เศรษฐศาสตร์2492510.0417570.284016.0693.612498333.3316666.67
ภาคปกติ2492510.0417570.284016.0693.612498333.3316666.67
หลักสูตร 4 ปี2222410.8115569.823716.6762.702228136.4914163.51
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8256.105668.291923.1722.44822732.935567.07
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม841315.485869.051113.1022.38843642.864857.14
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.714173.21712.5023.57561832.143867.86
หลักสูตร 5 ปี2713.702074.07311.11311.112727.412592.59
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2713.702074.07311.11311.112727.412592.59
พัฒนาการท่องเที่ยว2593413.1311142.863413.138030.892596725.8719274.13
ภาคปกติ2593413.1311142.863413.138030.892596725.8719274.13
หลักสูตร 2 ปี8200.0000.0089.767490.24821923.176376.83
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8200.0000.0089.767490.24821923.176376.83
หลักสูตร 4 ปี1773419.2111162.712614.6963.391774827.1212972.88
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1041615.386764.421817.3132.881042322.128177.88
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว53815.093667.92815.0911.89531528.303871.70
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program201050.00840.0000.00210.00201050.001050.00
ศิลปศาสตร์1912010.4712263.873116.23189.421917338.2211861.78
ภาคปกติ1912010.4712263.873116.23189.421917338.2211861.78
หลักสูตร 4 ปี1912010.4712263.873116.23189.421917338.2211861.78
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11087.276861.822018.181412.731105045.456054.55
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ811214.815466.671113.5844.94812328.405871.60
สารสนเทศและการสื่อสาร8633.495058.141922.091416.28864451.164248.84
ภาคปกติ8633.495058.141922.091416.28864451.164248.84
หลักสูตร 4 ปี8633.495058.141922.091416.28864451.164248.84
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8633.495058.141922.091416.28864451.164248.84
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2453213.0616667.763815.5193.672459538.7815061.22
ภาคปกติ2453213.0616667.763815.5193.672459538.7815061.22
หลักสูตร 4 ปี2453213.0616667.763815.5193.672459538.7815061.22
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร691115.944768.12710.1445.80694362.322637.68
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร49816.333265.31714.2924.08491020.413979.59
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร74810.815371.621317.5700.00741418.926081.08
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20210.001155.00420.00315.00201050.001050.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3339.092369.70721.2100.00331854.551545.45
วิทยาศาสตร์3023912.9120768.544715.5692.9830215150.0015150.00
ภาคปกติ3023912.9120768.544715.5692.9830215150.0015150.00
หลักสูตร 4 ปี3023912.9120768.544715.5692.9830215150.0015150.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1101614.557063.641816.3665.451107971.823128.18
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ40410.002870.00820.0000.0040615.003485.00
3. สาขาวิชาเคมี4648.703678.26510.8712.174648.704291.30
4. สาขาวิชาสถิติ1218.33975.00216.6700.001218.331191.67
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์25416.001664.00520.0000.00251352.001248.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ46510.873678.26510.8700.00463984.78715.22
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9222.22222.22333.33222.229555.56444.44
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7228.57457.14114.2900.007114.29685.71
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.29685.7100.0000.007342.86457.14
วิทยาลัยบริหารศาสตร์248218.4715763.314819.35228.8724810542.3414357.66
ภาคปกติ248218.4715763.314819.35228.8724810542.3414357.66
หลักสูตร 4 ปี248218.4715763.314819.35228.8724810542.3414357.66
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1261411.118567.462116.6764.761265644.447055.56
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12275.747259.022722.131613.111224940.167359.84
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ316247.5919260.766319.943711.7131612539.5619160.44
ภาคปกติ316247.5919260.766319.943711.7131612539.5619160.44
หลักสูตร 2 ปี1300.0000.0000.0013100.00131076.92323.08
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1300.0000.0000.0013100.00131076.92323.08
หลักสูตร 4 ปี303247.9219263.376320.79247.9230311537.9518862.05
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2428.331875.00312.5014.17241250.001250.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17211.761270.59317.6500.0017211.761588.24
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9222.22666.67111.1100.009444.44555.56
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00266.67133.3300.00300.003100.00
5. สาขาวิชาการตลาด19210.531052.63631.5815.2619526.321473.68
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1715.881482.3515.8815.8817317.651482.35
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5547.273563.641221.8247.27552138.183461.82
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์30310.001653.33826.67310.00301756.671343.33
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7114.29685.7100.0000.007571.43228.57
10. สาขาวิชาการบัญชี2314.351773.91521.7400.0023626.091773.91
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน800.00225.00225.00450.008337.50562.50
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9166.595459.342123.081010.99913740.665459.34
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12154.135646.282520.663528.931215948.766251.24
ภาคปกติ12154.135646.282520.663528.931215948.766251.24
หลักสูตร 2 ปี2200.0000.00418.181881.82221254.551045.45
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.0000.00426.671173.33151173.33426.67
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.0000.0000.007100.007114.29685.71
หลักสูตร 4 ปี9955.055656.572121.211717.17994747.475252.53
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2300.001356.52730.43313.04231356.521043.48
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช21314.291257.1414.76523.81211257.14942.86
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.00444.44333.33222.229444.44555.56
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1400.001071.43214.29214.2914321.431178.57
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3226.251753.13825.00515.63321546.881753.13