เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 29 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
พ่อบ้าน/บวช/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2493869.08501.181503.531,12326.431,45134.152676.2882219.35
ภาคปกติ4,2013829.09481.141473.501,10826.371,43734.212666.3381319.35
ภาคสมทบ4848.3324.1736.251531.251429.1712.08918.75
ผลิตกรรมการเกษตร729577.8291.23283.8430541.8417624.14314.2512316.87
ภาคปกติ681537.7871.03253.6729042.5816223.79304.4111416.74
หลักสูตร 2 ปี13585.9321.4842.967051.852417.7864.442115.56
1. สาขาวิชาพืชไร่6569.2311.5411.543553.851218.4611.54913.85
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7022.8611.4334.293550.001217.1457.141217.14
หลักสูตร 4 ปี546458.2450.92213.8522040.2913825.27244.409317.03
1. สาขาวิชาพืชไร่8666.9800.0033.494653.492023.2622.33910.47
2. สาขาวิชาพืชสวน223198.5231.3583.599743.505223.3294.043515.70
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8444.7600.0067.142934.522428.5744.761720.24
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3438.8212.9400.001338.24926.4738.82514.71
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4237.1400.0024.761740.481023.8112.38921.43
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร53815.0900.0011.891018.871833.9647.551222.64
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2428.3314.1714.17833.33520.8314.17625.00
ภาคสมทบ4848.3324.1736.251531.251429.1712.08918.75
หลักสูตร 2 ปี4848.3324.1736.251531.251429.1712.08918.75
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4848.3324.1736.251531.251429.1712.08918.75
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14174.9632.1385.672920.574431.21117.803927.66
ภาคปกติ14174.9632.1385.672920.574431.21117.803927.66
หลักสูตร 2 ปี2100.0000.0014.76314.2929.5214.761466.67
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2100.0000.0014.76314.2929.5214.761466.67
หลักสูตร 4 ปี12075.8332.5075.832621.674235.00108.332520.83
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12075.8332.5075.832621.674235.00108.332520.83
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253239.0951.9831.1910039.537328.85135.143614.23
ภาคปกติ253239.0951.9831.1910039.537328.85135.143614.23
หลักสูตร 2 ปี8578.2411.1811.183541.182428.2433.531416.47
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2813.5713.5713.571553.57517.8600.00517.86
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)36411.1100.0000.001438.89925.0025.56719.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2129.5200.0000.00628.571047.6214.7629.52
หลักสูตร 4 ปี168169.5242.3821.196538.694929.17105.952213.10
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์168169.5242.3821.196538.694929.17105.952213.10
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม831315.6600.0011.202327.712732.5356.021416.87
ภาคปกติ831315.6600.0011.202327.712732.5356.021416.87
หลักสูตร 2 ปี1715.8800.0000.00952.9415.8800.00635.29
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1715.8800.0000.00952.9415.8800.00635.29
หลักสูตร 4 ปี19421.0500.0015.26421.05631.5815.26315.79
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19421.0500.0015.26421.05631.5815.26315.79
หลักสูตร 5 ปี47817.0200.0000.001021.282042.5548.51510.64
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม26415.3800.0000.00623.08934.62415.38311.54
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม21419.0500.0000.00419.051152.3800.0029.52
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1892915.3421.06105.294222.225629.6373.704322.75
ภาคปกติ1892915.3421.06105.294222.225629.6373.704322.75
หลักสูตร 2 ปี23626.0914.3528.70730.43313.0414.35313.04
1. สาขาวิชาการประมง23626.0914.3528.70730.43313.0414.35313.04
หลักสูตร 4 ปี1662313.8610.6084.823521.085331.9363.614024.10
1. สาขาวิชาการประมง1001212.0000.0044.002222.003333.0044.002525.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง661116.6711.5246.061319.702030.3023.031522.73
บริหารธุรกิจ837505.97131.55263.1116219.3535842.77597.0516920.19
ภาคปกติ837505.97131.55263.1116219.3535842.77597.0516920.19
หลักสูตร 2 ปี9366.4522.1544.301819.353739.7866.452021.51
1. สาขาวิชาการบัญชี6446.2523.1323.131625.002437.5046.251218.75
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2926.9000.0026.9026.901344.8326.90827.59
หลักสูตร 4 ปี744445.91111.48222.9614419.3532143.15537.1214920.03
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)178158.4321.1242.253720.797843.82147.872815.73
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)184158.1531.6331.633116.857440.22168.704222.83
3. สาขาวิชาการบัญชี16242.4731.8584.944024.697445.68138.022012.35
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17084.7131.7652.943118.246739.4184.714828.24
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5024.0000.0024.00510.002856.0024.001122.00
เศรษฐศาสตร์2492710.8441.6141.616224.908734.94166.434919.68
ภาคปกติ2492710.8441.6141.616224.908734.94166.434919.68
หลักสูตร 4 ปี222229.9131.3541.805725.688036.04135.864319.37
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8278.5400.0022.442024.393137.8056.101720.73
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม841214.2911.1911.192428.572732.1455.951416.67
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5635.3623.5711.791323.212239.2935.361221.43
หลักสูตร 5 ปี27518.5213.7000.00518.52725.93311.11622.22
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27518.5213.7000.00518.52725.93311.11622.22
พัฒนาการท่องเที่ยว259166.1820.7762.32259.6511042.47186.958231.66
ภาคปกติ259166.1820.7762.32259.6511042.47186.958231.66
หลักสูตร 2 ปี8278.5400.0044.8867.324150.0044.882024.39
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8278.5400.0044.8867.324150.0044.882024.39
หลักสูตร 4 ปี17795.0821.1321.131910.736938.98147.916235.03
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10465.7710.9621.921312.504543.2798.652826.92
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5335.6611.8900.00611.322445.2859.431426.42
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์1912211.5221.0510.522613.619750.79178.902613.61
ภาคปกติ1912211.5221.0510.522613.619750.79178.902613.61
หลักสูตร 4 ปี1912211.5221.0510.522613.619750.79178.902613.61
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ110109.0910.9110.9198.186054.55109.091917.27
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ811214.8111.2300.001720.993745.6878.6478.64
สารสนเทศและการสื่อสาร861112.7922.3333.491416.282630.231011.632023.26
ภาคปกติ861112.7922.3333.491416.282630.231011.632023.26
หลักสูตร 4 ปี861112.7922.3333.491416.282630.231011.632023.26
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล861112.7922.3333.491416.282630.231011.632023.26
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร245208.1620.82124.908434.297831.84124.903715.10
ภาคปกติ245208.1620.82124.908434.297831.84124.903715.10
หลักสูตร 4 ปี245208.1620.82124.908434.297831.84124.903715.10
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร69811.5911.4522.902637.681927.5445.80913.04
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4948.1600.0048.161632.651632.6512.04816.33
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7468.1100.0045.412533.782432.4356.761013.51
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2015.0000.0000.00735.00840.0000.00420.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3313.0313.0326.061030.301133.3326.06618.18
วิทยาศาสตร์3023611.9241.32123.975819.2111237.09258.285518.21
ภาคปกติ3023611.9241.32123.975819.2111237.09258.285518.21
หลักสูตร 4 ปี3023611.9241.32123.975819.2111237.09258.285518.21
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1101110.0010.9143.641715.454944.55109.091816.36
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4025.0000.0000.001435.001230.00512.50717.50
3. สาขาวิชาเคมี46817.3900.0012.17919.571736.9636.52817.39
4. สาขาวิชาสถิติ1200.0000.0000.00325.00650.0000.00325.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์25416.0000.0028.00728.00624.0014.00520.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ46817.3924.3548.7036.521634.7836.521021.74
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9111.1100.00111.11333.33333.3300.00111.11
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7114.2900.0000.00114.29228.57114.29228.57
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.29114.2900.00114.29114.29228.57114.29
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2482510.0820.81124.845220.979337.50166.454819.35
ภาคปกติ2482510.0820.81124.845220.979337.50166.454819.35
หลักสูตร 4 ปี2482510.0820.81124.845220.979337.50166.454819.35
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์126107.9410.7997.143527.784132.54107.942015.87
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1221512.3010.8232.461713.935242.6264.922822.95
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3163711.7100.00165.0610332.598125.63206.335918.67
ภาคปกติ3163711.7100.00165.0610332.598125.63206.335918.67
หลักสูตร 2 ปี1317.6900.0000.00861.5400.0017.69323.08
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1317.6900.0000.00861.5400.0017.69323.08
หลักสูตร 4 ปี3033611.8800.00165.289531.358126.73196.275618.48
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2428.3300.0014.17937.50625.0000.00625.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17211.7600.0015.88847.06529.4115.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9111.1100.0000.00222.22333.33111.11222.22
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.0000.0000.00266.6700.00133.3300.00
5. สาขาวิชาการตลาด1900.0000.0000.00315.79842.1115.26736.84
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1715.8800.0015.88529.41635.2900.00423.53
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์551120.0000.0023.641018.181629.0935.451323.64
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์30310.0000.00310.001033.33826.67310.00310.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7114.2900.0000.0000.00342.86342.8600.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2314.3500.0028.701043.48521.7428.70313.04
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8337.5000.0000.00225.00225.00112.5000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้911112.0900.0066.593437.361920.8833.301819.78
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1211310.7400.0086.613831.403327.2775.792218.18
ภาคปกติ1211310.7400.0086.613831.403327.2775.792218.18
หลักสูตร 2 ปี2229.0900.0029.09836.36418.1814.55522.73
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15213.3300.00213.33533.3316.6716.67426.67
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.0000.0000.00342.86342.8600.00114.29
หลักสูตร 4 ปี991111.1100.0066.063030.302929.2966.061717.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2328.7000.00313.04521.74834.7814.35417.39
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2129.5200.0000.00942.86733.3300.00314.29
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.0000.00111.11222.22111.11222.22333.33
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14321.4300.0000.00214.29642.8617.14214.29
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์32412.5000.0026.251237.50721.8826.25515.63