เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 32 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการรู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คิดว่ารู้จักดีมากคิดว่ารู้จักดีน้อยคิดว่ารู้จักปากกลางไม่รู้จักมาก่อนอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492024.7559814.072,90568.372596.102856.71
ภาคปกติ4,2011974.6959414.142,87568.442505.952856.78
ภาคสมทบ48510.4248.333062.50918.7500.00
ผลิตกรรมการเกษตร729293.9810914.9549467.76537.27446.04
ภาคปกติ681243.5210515.4246468.14446.46446.46
หลักสูตร 2 ปี13510.742417.788965.931611.8553.70
1. สาขาวิชาพืชไร่6500.00913.854467.69913.8534.62
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7011.431521.434564.29710.0022.86
หลักสูตร 4 ปี546234.218114.8437568.68285.13397.14
1. สาขาวิชาพืชไร่8633.491416.286170.9355.8133.49
2. สาขาวิชาพืชสวน22383.593716.5914765.92156.73167.17
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8422.3867.146678.5722.3889.52
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี34411.76514.712058.8225.8838.82
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4224.76511.903173.8100.0049.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5347.551120.753260.3835.6635.66
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2400.00312.501875.0014.1728.33
ภาคสมทบ48510.4248.333062.50918.7500.00
หลักสูตร 2 ปี48510.4248.333062.50918.7500.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)48510.4248.333062.50918.7500.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14164.261812.778761.7053.552517.73
ภาคปกติ14164.261812.778761.7053.552517.73
หลักสูตร 2 ปี2100.0014.76733.3314.761257.14
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2100.0014.76733.3314.761257.14
หลักสูตร 4 ปี12065.001714.178066.6743.331310.83
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12065.001714.178066.6743.331310.83
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253166.323614.2317669.57197.5162.37
ภาคปกติ253166.323614.2317669.57197.5162.37
หลักสูตร 2 ปี8544.711517.655463.531011.7622.35
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2813.57414.292175.0000.0027.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3638.33513.891952.78925.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2100.00628.571466.6714.7600.00
หลักสูตร 4 ปี168127.142112.5012272.6295.3642.38
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์168127.142112.5012272.6295.3642.38
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8322.411113.256679.5233.6111.20
ภาคปกติ8322.411113.256679.5233.6111.20
หลักสูตร 2 ปี1700.00211.761270.59211.7615.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1700.00211.761270.59211.7615.88
หลักสูตร 4 ปี1915.26210.531684.2100.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1915.26210.531684.2100.0000.00
หลักสูตร 5 ปี4712.13714.893880.8512.1300.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2613.85519.231973.0813.8500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2100.0029.521990.4800.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18984.232513.2312968.251910.0584.23
ภาคปกติ18984.232513.2312968.251910.0584.23
หลักสูตร 2 ปี2314.35521.74939.13834.7800.00
1. สาขาวิชาการประมง2314.35521.74939.13834.7800.00
หลักสูตร 4 ปี16674.222012.0512072.29116.6384.82
1. สาขาวิชาการประมง10055.001414.006969.0066.0066.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6623.0369.095177.2757.5823.03
บริหารธุรกิจ837404.7812214.5857068.10374.42688.12
ภาคปกติ837404.7812214.5857068.10374.42688.12
หลักสูตร 2 ปี9333.231111.836873.1255.3866.45
1. สาขาวิชาการบัญชี6423.13710.944773.4434.6957.81
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2913.45413.792172.4126.9013.45
หลักสูตร 4 ปี744374.9711114.9250267.47324.30628.33
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17884.492614.6112771.35105.6273.93
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)184126.522413.0411864.1373.802312.50
3. สาขาวิชาการบัญชี16253.093119.1412174.6921.2331.85
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17084.712715.8810461.1884.712313.53
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5048.0036.003264.00510.00612.00
เศรษฐศาสตร์249124.823313.2516566.27114.422811.24
ภาคปกติ249124.823313.2516566.27114.422811.24
หลักสูตร 4 ปี222104.503214.4114766.2294.052410.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8244.8889.765364.6344.881315.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8422.381416.675869.0533.5778.33
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5647.141017.863664.2923.5747.14
หลักสูตร 5 ปี2727.4113.701866.6727.41414.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2727.4113.701866.6727.41414.81
พัฒนาการท่องเที่ยว259103.863312.7416965.25135.023413.13
ภาคปกติ259103.863312.7416965.25135.023413.13
หลักสูตร 2 ปี8244.881012.206073.1767.3222.44
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8244.881012.206073.1767.3222.44
หลักสูตร 4 ปี17763.392312.9910961.5873.953218.08
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10432.881615.387471.1543.8576.73
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5335.66713.213566.0435.6659.43
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์191105.243417.8013369.63105.2442.09
ภาคปกติ191105.243417.8013369.63105.2442.09
หลักสูตร 4 ปี191105.243417.8013369.63105.2442.09
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11076.361715.458072.7343.6421.82
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8133.701720.995365.4367.4122.47
สารสนเทศและการสื่อสาร861213.951517.445260.4744.6533.49
ภาคปกติ861213.951517.445260.4744.6533.49
หลักสูตร 4 ปี861213.951517.445260.4744.6533.49
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล861213.951517.445260.4744.6533.49
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24552.042911.8418575.51166.53104.08
ภาคปกติ24552.042911.8418575.51166.53104.08
หลักสูตร 4 ปี24552.042911.8418575.51166.53104.08
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6900.00811.595376.8157.2534.35
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4912.0424.083979.59612.2412.04
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7422.701216.225472.9745.4122.70
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20210.00210.001260.0015.00315.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3300.00515.152781.8200.0013.03
วิทยาศาสตร์30292.984414.5720467.55258.28206.62
ภาคปกติ30292.984414.5720467.55258.28206.62
หลักสูตร 4 ปี30292.984414.5720467.55258.28206.62
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11043.641513.647467.27109.0976.36
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4012.50410.003075.0025.0037.50
3. สาขาวิชาเคมี4624.35919.573167.3912.1736.52
4. สาขาวิชาสถิติ1200.00216.67650.0018.33325.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2514.00312.001768.00312.0014.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4612.17715.223269.57510.8712.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์900.00222.22666.67111.1100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ700.00114.29342.86114.29228.57
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00114.29571.43114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์248218.473413.7117570.5672.82114.44
ภาคปกติ248218.473413.7117570.5672.82114.44
หลักสูตร 4 ปี248218.473413.7117570.5672.82114.44
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์126129.522116.678869.8432.3821.59
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12297.381310.668771.3143.2897.38
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ316144.433912.3421768.67278.54196.01
ภาคปกติ316144.433912.3421768.67278.54196.01
หลักสูตร 2 ปี1317.69215.38969.2317.6900.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1317.69215.38969.2317.6900.00
หลักสูตร 4 ปี303134.293712.2120868.65268.58196.27
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2414.17312.501770.8314.1728.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.0000.001694.1215.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.00222.22666.67111.1100.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.0000.003100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด1900.00315.791263.1615.26315.79
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1715.88211.76741.18317.65423.53
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5523.641018.183665.4535.4547.27
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3013.33516.672480.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.00114.29457.14228.5700.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2300.0000.001982.6128.7028.70
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8112.50112.50562.50112.5000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9177.691010.995964.841112.0944.40
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12186.611613.228368.60108.2643.31
ภาคปกติ12186.611613.228368.60108.2643.31
หลักสูตร 2 ปี2229.09418.181254.55418.1800.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15213.33320.00640.00426.6700.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00114.29685.7100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี9966.061212.127171.7266.0644.04
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2314.3528.701878.2628.7000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2114.76419.051466.6714.7614.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.0000.00777.78111.11111.11
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14214.2917.141071.4317.1400.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3226.25515.632268.7513.1326.25