เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 18 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุบิดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดาถึงแก่กรรมน้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732257.092568.071,41044.441,02932.431554.88983.09
ภาคปกติ3,1222186.982568.201,39244.591,01132.381484.74973.11
ภาคสมทบ51713.7300.001835.291835.29713.7311.96
ผลิตกรรมการเกษตร584406.85386.5127246.5818832.19315.31152.57
ภาคปกติ533336.19387.1325447.6517031.89244.50142.63%
หลักสูตร 2 ปี12753.9464.725442.525039.3775.5153.94
1. สาขาวิชาพืชไร่5923.3900.002745.762542.3735.0823.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6834.4168.822739.712536.7645.8834.41
หลักสูตร 4 ปี406286.90327.8820049.2612029.56174.1992.22
1. สาขาวิชาพืชไร่6311.5923.174469.841625.4000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน184147.61126.528847.835730.9884.3552.72
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4424.55613.641840.911431.8224.5524.55
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12216.67325.00325.00433.3300.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20420.0015.001050.00420.0015.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6334.76812.702539.682336.5134.7611.59
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20210.0000.001260.00210.00315.0015.00
ภาคสมทบ51713.7300.001835.291835.29713.7311.96%
หลักสูตร 2 ปี51713.7300.001835.291835.29713.7311.96
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)51713.7300.001835.291835.29713.7311.96
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1641911.5984.887847.564225.61137.9342.44
ภาคปกติ1641911.5984.887847.564225.61137.9342.44%
หลักสูตร 2 ปี1021514.7132.944948.042524.5187.8421.96
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1021514.7132.944948.042524.5187.8421.96
หลักสูตร 4 ปี6246.4558.062946.771727.4258.0623.23
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6246.4558.062946.771727.4258.0623.23
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239218.79125.0210845.198635.9862.5162.51
ภาคปกติ239218.79125.0210845.198635.9862.5162.51%
หลักสูตร 2 ปี931111.8355.384144.092830.1144.3044.30
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2827.1413.571139.291139.2927.1413.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45511.1136.672248.891022.2224.4436.67
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20420.0015.00840.00735.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี146106.8574.796745.895839.7321.3721.37
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์146106.8574.796745.895839.7321.3721.37
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม109109.1798.264944.953431.1932.7543.67
ภาคปกติ109109.1798.264944.953431.1932.7543.67%
หลักสูตร 2 ปี20210.0015.00945.00735.0015.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.0015.00945.00735.0015.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2214.55313.641359.09522.7300.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2214.55313.641359.09522.7300.0000.00
หลักสูตร 5 ปี67710.4557.462740.302232.8422.9945.97
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7539.38825.001340.6313.1313.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3512.8625.711954.29925.7112.8638.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10743.74109.353936.454138.3298.4143.74
ภาคปกติ10743.74109.353936.454138.3298.4143.74%
หลักสูตร 2 ปี31412.9013.231135.481238.7139.6800.00
1. สาขาวิชาการประมง31412.9013.231135.481238.7139.6800.00
หลักสูตร 4 ปี7600.00911.842836.842938.1667.8945.26
1. สาขาวิชาการประมง4900.0048.161734.692040.82510.2036.12
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00518.521140.74933.3313.7013.70
บริหารธุรกิจ567447.76498.6425244.4418232.10234.06173.00
ภาคปกติ567447.76498.6425244.4418232.10234.06173.00%
หลักสูตร 2 ปี861011.6344.653540.703136.0544.6522.33
1. สาขาวิชาการบัญชี50612.0036.002040.001836.0012.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ36411.1112.781541.671336.1138.3300.00
หลักสูตร 4 ปี481347.07459.3621745.1115131.39193.95153.12
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13942.881410.077553.963928.0642.8832.16
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)144149.72117.646645.834229.1753.4764.17
3. สาขาวิชาการบัญชี128107.811410.945240.634535.1643.1332.34
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)48510.4248.331633.331837.5024.1736.25
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2214.5529.09836.36731.82418.1800.00
เศรษฐศาสตร์11676.0386.905345.694034.4821.7265.17
ภาคปกติ11676.0386.905345.694034.4821.7265.17%
หลักสูตร 4 ปี10676.6076.604744.343835.8521.8954.72
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2600.0013.851142.311142.3100.00311.54
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3326.06412.121751.52824.2413.0313.03
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์47510.6424.261940.431940.4312.1312.13
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.00660.00220.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.00660.00220.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว194115.672412.378242.275427.84115.67126.19
ภาคปกติ194115.672412.378242.275427.84115.67126.19%
หลักสูตร 2 ปี58712.07813.792441.381424.1423.4535.17
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว58712.07813.792441.381424.1423.4535.17
หลักสูตร 4 ปี13642.941611.765842.654029.4196.6296.62
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10643.771312.264542.453129.2576.6065.66
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3000.00310.001343.33930.0026.67310.00
ศิลปศาสตร์200168.00168.008844.006130.50126.0073.50
ภาคปกติ200168.00168.008844.006130.50126.0073.50%
หลักสูตร 4 ปี200168.00168.008844.006130.50126.0073.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861112.7955.813338.373034.8866.9811.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11254.46119.825549.112925.8965.3665.36
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9766.191313.404243.302727.8499.2800.00
ภาคปกติ9766.191313.404243.302727.8499.2800.00%
หลักสูตร 4 ปี9766.191313.404243.302727.8499.2800.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9766.191313.404243.302727.8499.2800.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15853.16138.237446.845132.2874.4385.06
ภาคปกติ15853.16138.237446.845132.2874.4385.06%
หลักสูตร 4 ปี15853.16138.237446.845132.2874.4385.06
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5511.8259.092545.451832.7335.4535.45
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2229.0929.091150.00731.8200.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5223.8559.622140.381732.6935.7747.69
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2100.0014.761152.38733.3314.7614.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์800.0000.00675.00225.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์162106.17116.796841.985332.72138.0274.32
ภาคปกติ162106.17116.796841.985332.72138.0274.32%
หลักสูตร 4 ปี162106.17116.796841.985332.72138.0274.32
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์67710.4568.962537.312131.34710.4511.49
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15213.3300.001066.6716.6700.00213.33
3. สาขาวิชาเคมี1516.67213.33426.67853.3300.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ500.0000.00120.00240.00120.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1500.0000.00853.33533.3300.00213.33
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3400.0038.821338.241235.29514.7112.94
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.001100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.0000.003100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.0000.00342.86457.1400.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์218125.502812.849844.957132.5762.7531.38
ภาคปกติ218125.502812.849844.957132.5762.7531.38%
หลักสูตร 4 ปี218125.502812.849844.957132.5762.7531.38
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10965.501412.844844.043733.9421.8321.83
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10965.501412.845045.873431.1943.6710.92
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173169.25105.787442.776638.1542.3131.73
ภาคปกติ173169.25105.787442.776638.1542.3131.73%
หลักสูตร 4 ปี173169.25105.787442.776638.1542.3131.73
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.0000.00222.22777.7800.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.00110.00440.00440.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.0000.00457.14228.57114.2900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16318.7500.00850.00425.0000.0016.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.55313.641359.09522.7300.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1317.69323.08430.77538.4600.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี700.0000.00342.86457.1400.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10110.0000.00110.00770.00110.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.00360.00120.0000.00120.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้71912.6834.233143.662535.2122.8211.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.00133.33266.6700.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8544.7178.243338.823338.8267.0622.35
ภาคปกติ8544.7178.243338.823338.8267.0622.35%
หลักสูตร 2 ปี2414.1700.001041.67937.50312.5014.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00350.0000.00116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00440.00660.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.00337.50337.50225.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6134.92711.482337.702439.3434.9211.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.67233.33350.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0018.33650.00541.6700.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.0000.00120.00240.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1715.88211.76529.41635.29211.7615.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2114.76314.29942.86838.1000.0000.00