เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 18 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุบิดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดาถึงแก่กรรมน้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2972246.792567.761,41042.771,02931.211554.702236.76
ภาคปกติ3,2422176.692567.901,39242.941,01131.181484.572186.72
ภาคสมทบ55712.7300.001832.731832.73712.7359.09
ผลิตกรรมการเกษตร598396.52386.3527245.4818831.44315.18305.02
ภาคปกติ543325.89387.0025446.7817031.31244.42254.60%
หลักสูตร 2 ปี12753.9464.725442.525039.3775.5153.94
1. สาขาวิชาพืชไร่5923.3900.002745.762542.3735.0823.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6834.4168.822739.712536.7645.8834.41
หลักสูตร 4 ปี416276.49327.6920048.0812028.85174.09204.81
1. สาขาวิชาพืชไร่6311.5923.174469.841625.4000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน189136.88126.358846.565730.1684.23115.82
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4524.44613.331840.001431.1124.4436.67
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13215.38323.08323.08430.7700.0017.69
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21419.0514.761047.62419.0514.7614.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6534.62812.312538.462335.3834.6234.62
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20210.0000.001260.00210.00315.0015.00
ภาคสมทบ55712.7300.001832.731832.73712.7359.09%
หลักสูตร 2 ปี55712.7300.001832.731832.73712.7359.09
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)55712.7300.001832.731832.73712.7359.09
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1711911.1184.687845.614224.56137.60116.43
ภาคปกติ1711911.1184.687845.614224.56137.60116.43%
หลักสูตร 2 ปี1071514.0232.804945.792523.3687.4876.54
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1071514.0232.804945.792523.3687.4876.54
หลักสูตร 4 ปี6446.2557.812945.311726.5657.8146.25
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6446.2557.812945.311726.5657.8146.25
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี240218.75125.0010845.008635.8362.5072.92
ภาคปกติ240218.75125.0010845.008635.8362.5072.92%
หลักสูตร 2 ปี931111.8355.384144.092830.1144.3044.30
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2827.1413.571139.291139.2927.1413.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45511.1136.672248.891022.2224.4436.67
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20420.0015.00840.00735.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี147106.8074.766745.585839.4621.3632.04
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์147106.8074.766745.585839.4621.3632.04
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม110109.0998.184944.553430.9132.7354.55
ภาคปกติ110109.0998.184944.553430.9132.7354.55%
หลักสูตร 2 ปี20210.0015.00945.00735.0015.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.0015.00945.00735.0015.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2314.35313.041356.52521.7400.0014.35
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2314.35313.041356.52521.7400.0014.35
หลักสูตร 5 ปี67710.4557.462740.302232.8422.9945.97
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7539.38825.001340.6313.1313.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3512.8625.711954.29925.7112.8638.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11143.60109.013935.144136.9498.1187.21
ภาคปกติ11143.60109.013935.144136.9498.1187.21%
หลักสูตร 2 ปี31412.9013.231135.481238.7139.6800.00
1. สาขาวิชาการประมง31412.9013.231135.481238.7139.6800.00
หลักสูตร 4 ปี8000.00911.252835.002936.2567.50810.00
1. สาขาวิชาการประมง5100.0047.841733.332039.2259.8059.80
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2900.00517.241137.93931.0313.45310.34
บริหารธุรกิจ613447.18497.9925241.1118229.69233.756310.28
ภาคปกติ613447.18497.9925241.1118229.69233.756310.28%
หลักสูตร 2 ปี891011.2444.493539.333134.8344.4955.62
1. สาขาวิชาการบัญชี50612.0036.002040.001836.0012.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ39410.2612.561538.461333.3337.6937.69
หลักสูตร 4 ปี524346.49458.5921741.4115128.82193.635811.07
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14342.80149.797552.453927.2742.8074.90
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)163148.59116.756640.494225.7753.072515.34
3. สาขาวิชาการบัญชี139107.191410.075237.414532.3742.881410.07
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5559.0947.271629.091832.7323.641018.18
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2414.1728.33833.33729.17416.6728.33
เศรษฐศาสตร์12975.4386.205341.094031.0121.551914.73
ภาคปกติ12975.4386.205341.094031.0121.551914.73%
หลักสูตร 4 ปี11975.8875.884739.503831.9321.681815.13
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3300.0013.031133.331133.3300.001030.30
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3625.56411.111747.22822.2212.78411.11
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์50510.0024.001938.001938.0012.0048.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.00660.00220.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.00660.00220.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว197115.582412.188241.625427.41115.58157.61
ภาคปกติ197115.582412.188241.625427.41115.58157.61%
หลักสูตร 2 ปี59711.86813.562440.681423.7323.3946.78
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว59711.86813.562440.681423.7323.3946.78
หลักสูตร 4 ปี13842.901611.595842.034028.9996.52117.97
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10743.741312.154542.063128.9776.5476.54
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3100.0039.681341.94929.0326.45412.90
ศิลปศาสตร์200168.00168.008844.006130.50126.0073.50
ภาคปกติ200168.00168.008844.006130.50126.0073.50%
หลักสูตร 4 ปี200168.00168.008844.006130.50126.0073.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861112.7955.813338.373034.8866.9811.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11254.46119.825549.112925.8965.3665.36
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10066.001313.004242.002727.0099.0033.00
ภาคปกติ10066.001313.004242.002727.0099.0033.00%
หลักสูตร 4 ปี10066.001313.004242.002727.0099.0033.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10066.001313.004242.002727.0099.0033.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16553.03137.887444.855130.9174.24159.09
ภาคปกติ16553.03137.887444.855130.9174.24159.09%
หลักสูตร 4 ปี16553.03137.887444.855130.9174.24159.09
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5611.7958.932544.641832.1435.3647.14
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2328.7028.701147.83730.4300.0014.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5423.7059.262138.891731.4835.56611.11
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2100.0014.761152.38733.3314.7614.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1100.0000.00654.55218.1800.00327.27
วิทยาศาสตร์183105.46116.016837.165328.96137.102815.30
ภาคปกติ183105.46116.016837.165328.96137.102815.30%
หลักสูตร 4 ปี183105.46116.016837.165328.96137.102815.30
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์70710.0068.572535.712130.00710.0045.71
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17211.7600.001058.8215.8800.00423.53
3. สาขาวิชาเคมี2114.7629.52419.05838.1000.00628.57
4. สาขาวิชาสถิติ600.0000.00116.67233.33116.67233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2000.0000.00840.00525.0000.00735.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3400.0038.821338.241235.29514.7112.94
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.0000.00150.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.0000.003100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1000.0000.00330.00440.0000.00330.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222125.412812.619844.147131.9862.7073.15
ภาคปกติ222125.412812.619844.147131.9862.7073.15%
หลักสูตร 4 ปี222125.412812.619844.147131.9862.7073.15
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11065.451412.734843.643733.6421.8232.73
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11265.361412.505044.643430.3643.5743.57
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173169.25105.787442.776638.1542.3131.73
ภาคปกติ173169.25105.787442.776638.1542.3131.73%
หลักสูตร 4 ปี173169.25105.787442.776638.1542.3131.73
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.00133.33266.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.0000.00222.22777.7800.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.00110.00440.00440.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.0000.00457.14228.57114.2900.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16318.7500.00850.00425.0000.0016.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.55313.641359.09522.7300.0000.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1317.69323.08430.77538.4600.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี700.0000.00342.86457.1400.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10110.0000.00110.00770.00110.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.00360.00120.0000.00120.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้71912.6834.233143.662535.2122.8211.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8544.7178.243338.823338.8267.0622.35
ภาคปกติ8544.7178.243338.823338.8267.0622.35%
หลักสูตร 2 ปี2414.1700.001041.67937.50312.5014.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00350.0000.00116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00440.00660.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.00337.50337.50225.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6134.92711.482337.702439.3434.9211.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.67233.33350.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0018.33650.00541.6700.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.0000.00120.00240.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1715.88211.76529.41635.29211.7615.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2114.76314.29942.86838.1000.0000.00