เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 18 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุบิดา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดาถึงแก่กรรมน้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4313347.543467.812,09947.371,40431.691784.02701.58
ภาคปกติ4,3613287.523377.732,07947.671,37431.511733.97701.61
ภาคสมทบ7068.57912.862028.573042.8657.1400.00
ผลิตกรรมการเกษตร741527.02527.0235948.4524332.79263.5191.21
ภาคปกติ671466.86436.4133950.5221331.74213.1391.34%
หลักสูตร 2 ปี1041110.5876.734745.193331.7354.8110.96
1. สาขาวิชาพืชไร่52713.4635.772446.151426.9235.7711.92
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5247.6947.692344.231936.5423.8500.00
หลักสูตร 4 ปี567356.17366.3529251.5018031.75162.8281.41
1. สาขาวิชาพืชไร่8433.5733.574958.332529.7644.7600.00
2. สาขาวิชาพืชสวน222188.11167.2111250.457131.9820.9031.35
3. สาขาวิชาอารักขาพืช121108.2686.615646.283932.2364.9621.65
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2900.00310.341655.171034.4800.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4324.6536.982660.47818.6024.6524.65
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4324.6524.651944.191739.5324.6512.33
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2500.0014.001456.001040.0000.0000.00
ภาคสมทบ7068.57912.862028.573042.8657.1400.00%
หลักสูตร 2 ปี7068.57912.862028.573042.8657.1400.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7068.57912.862028.573042.8657.1400.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10198.9176.934645.543130.6943.9643.96
ภาคปกติ10198.9176.934645.543130.6943.9643.96%
หลักสูตร 4 ปี10198.9176.934645.543130.6943.9643.96
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10198.9176.934645.543130.6943.9643.96
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี208188.65104.8110048.087033.6562.8841.92
ภาคปกติ208188.65104.8110048.087033.6562.8841.92%
หลักสูตร 2 ปี58915.5246.901932.762237.9323.4523.45
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12325.0018.33433.33433.3300.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)31516.1313.23825.811445.1626.4513.23
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1516.67213.33746.67426.6700.0016.67
หลักสูตร 4 ปี15096.0064.008154.004832.0042.6721.33
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15096.0064.008154.004832.0042.6721.33
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10687.55109.434946.233230.1976.6000.00
ภาคปกติ10687.55109.434946.233230.1976.6000.00%
หลักสูตร 2 ปี3113.2313.231548.391238.7126.4500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3113.2313.231548.391238.7126.4500.00
หลักสูตร 4 ปี1417.14214.29964.29214.2900.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1417.14214.29964.29214.2900.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6169.84711.482540.981829.5158.2000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม31412.9039.681341.94929.0326.4500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3026.67413.331240.00930.00310.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ209125.74136.2210851.676028.71125.7441.91
ภาคปกติ209125.74136.2210851.676028.71125.7441.91%
หลักสูตร 2 ปี3313.0313.031339.391339.39412.1213.03
1. สาขาวิชาการประมง3313.0313.031339.391339.39412.1213.03
หลักสูตร 4 ปี176116.25126.829553.984726.7084.5531.70
1. สาขาวิชาการประมง12386.50108.137056.912923.5854.0710.81
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5335.6623.772547.171833.9635.6623.77
บริหารธุรกิจ928646.90768.1946249.7827529.63353.77161.72
ภาคปกติ928646.90768.1946249.7827529.63353.77161.72%
หลักสูตร 2 ปี1011716.8376.933433.663231.6898.9121.98
1. สาขาวิชาการบัญชี591220.3458.471830.511728.81610.1711.69
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ42511.9024.761638.101535.7137.1412.38
หลักสูตร 4 ปี827475.68698.3442851.7524329.38263.14141.69
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)201146.972110.4510753.235125.3752.4931.49
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18742.14168.5610254.555529.4163.2142.14
3. สาขาวิชาการบัญชี201125.97115.479346.276833.83125.9752.49
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)147106.80117.488457.144027.2110.6810.68
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9177.691010.994246.152931.8722.2011.10
เศรษฐศาสตร์330267.88185.4516550.0011033.3372.1241.21
ภาคปกติ330267.88185.4516550.0011033.3372.1241.21%
หลักสูตร 4 ปี277248.66155.4213448.389634.6641.4441.44
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9555.2655.264648.423536.8411.0533.16
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม86910.4778.144350.002630.2300.0011.16
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์961010.4233.134546.883536.4633.1300.00
หลักสูตร 5 ปี5323.7735.663158.491426.4235.6600.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5323.7735.663158.491426.4235.6600.00
พัฒนาการท่องเที่ยว213188.45188.458740.857535.21136.1020.94
ภาคปกติ213188.45188.458740.857535.21136.1020.94%
หลักสูตร 2 ปี5647.1458.931730.362748.2135.3600.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5647.1458.931730.362748.2135.3600.00
หลักสูตร 4 ปี157148.92138.287044.594830.57106.3721.27
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1111210.81109.015145.953127.9354.5021.80
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4624.3536.521941.301736.96510.8700.00
ศิลปศาสตร์1302015.38129.235240.004232.3132.3110.77
ภาคปกติ1302015.38129.235240.004232.3132.3110.77%
หลักสูตร 4 ปี1302015.38129.235240.004232.3132.3110.77
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ821619.5167.323239.022429.2733.6611.22
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4848.33612.502041.671837.5000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7856.4167.692734.623646.1522.5622.56
ภาคปกติ7856.4167.692734.623646.1522.5622.56%
หลักสูตร 4 ปี7856.4167.692734.623646.1522.5622.56
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7856.4167.692734.623646.1522.5622.56
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร284196.69258.8013848.599031.6951.7672.46
ภาคปกติ284196.69258.8013848.599031.6951.7672.46%
หลักสูตร 4 ปี284196.69258.8013848.599031.6951.7672.46
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6845.8857.353348.532232.3522.9422.94
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5846.9058.623356.901627.5900.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร71912.681014.083042.251926.7611.4122.82
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4400.0036.821943.181840.9112.2736.82
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4324.6524.652353.491534.8812.3300.00
วิทยาศาสตร์397246.05379.3218747.1012431.23194.7961.51
ภาคปกติ397246.05379.3218747.1012431.23194.7961.51%
หลักสูตร 4 ปี397246.05379.3218747.1012431.23194.7961.51
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10088.001010.004343.003333.0055.0011.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ46510.87510.871839.131328.26510.8700.00
3. สาขาวิชาเคมี5711.7535.262543.862442.1123.5123.51
4. สาขาวิชาสถิติ1915.26210.531052.63526.3200.0015.26
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4112.4449.761639.021741.4637.3200.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5435.56712.963055.561018.5235.5611.85
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4237.1449.522252.381126.1912.3812.38
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2015.0015.001050.00840.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1815.5615.561372.22316.6700.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์227187.932812.339541.857030.84125.2941.76
ภาคปกติ227187.932812.339541.857030.84125.2941.76%
หลักสูตร 4 ปี227187.932812.339541.857030.84125.2941.76
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11087.271110.004843.643330.0087.2721.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์117108.551714.534740.173731.6243.4221.71
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ346329.25277.8017149.429026.01195.4972.02
ภาคปกติ346329.25277.8017149.429026.01195.4972.02%
หลักสูตร 2 ปี44920.4549.091227.2736.821534.0912.27
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1900.00210.531263.16315.79210.5300.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25936.0028.0000.0000.001352.0014.00
หลักสูตร 4 ปี302237.62237.6215952.658728.8141.3261.99
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2926.9013.451862.07620.6913.4513.45
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1715.88317.65847.06423.5300.0015.88
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.0000.00675.00225.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3425.8838.821441.181338.2425.8800.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์59610.17813.563050.851322.0300.0023.39
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4349.3000.002046.511841.8600.0012.33
7. สาขาวิชาการบัญชี2627.69311.541557.69623.0800.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1300.0017.69538.46753.8500.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7368.2245.484358.901824.6611.3711.37
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13396.7775.265339.855642.1186.0200.00
ภาคปกติ13396.7775.265339.855642.1186.0200.00%
หลักสูตร 2 ปี2627.6900.00830.771350.00311.5400.00
1. สาขาวิชาการประมง1600.0000.00637.50850.00212.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.0000.00125.00375.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6233.3300.00116.67233.33116.6700.00
หลักสูตร 4 ปี10776.5476.544542.064340.1954.6700.00
1. สาขาวิชาการประมง2428.3314.17937.501145.8314.1700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.0000.001062.50637.5000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.0019.09436.36654.5500.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.50212.50743.75531.2500.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4037.5037.501537.501537.50410.0000.00