ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการ


  16 - 22 ม.ค.
สอบกลางภาค 2/65
  5 ธ.ค. - 14 ก.พ.
ดรอป W รายวิชา
  13 - 26 มี.ค.
สอบปลายภาค 2/65
  4 เม.ย.
ประกาศเกรด

ภาพกิจกรรม