กำหนดการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562
11 - 24 มี.ค.
สอบปลายภาค
4 เม.ย.
ประกาศเกรด
5 เม.ย.
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
9 - 11 เม.ย.
เพิ่ม-ถอน

ข่าวประกาศ

 • ขั้นตอน+กำหนดการ

  ขั้นตอนและกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

  Created:9/4/2562 10:15:38
 • เรียนฟรี

  รายวิชาภาคฤดูร้อน จำนวน 5 รายวิชา เปิดรับบุคคลภายนอก เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  Created:4/4/2562 18:04:41
 • คืนเงินส่วนเกิน

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถตรวจสอบและรับเงินส่วนเกินคืนได้ที่กองคลัง

  Created:26/2/2562 16:09:39

กิจกรรมสำนัก

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการสัมมนาหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และ PSF

  กิจกรรมวันที่ 19/3/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณ์ Soft Skill

  กิจกรรมวันที่ 6/3/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการ และพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 1/3/2562
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการจัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมวันที่ 24/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 (Focus Group)

  กิจกรรมวันที่ 22/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับสำนักบริหารฯ

  กิจกรรมวันที่ 21/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO

  กิจกรรมวันที่ 7/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ 8/1/2562