: : : 18-19 มิ.ย. รับรายงานตัว นศ. ใหม่ : : : 20 มิ.ย. ปฐมนิเทศ นศ. ใหม่ : : : 21 มิ.ย. สอบวัดภาษาอังกฤษ นศ. ใหม่
21-25 มิ.ย.
ลงทะเบียนออนไลน์
1-3 ก.ค.
เพิ่ม-ถอน
8-12 ก.ค.
ชำระเงิน
25 มิ.ย. - 30 ก.ค.
รักษาสภาพ นศ.

ข่าวประกาศ

 • คู่มือนักศึกษาใหม่

  คู่มือเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ฯ

  Created:19/6/2562 10:24:20
 • ตรวจสอบรหัสผ่าน

  ให้นักศึกษาทุกคน ตรวจสอบรหัสผ่านให้พร้อมใช้งานก่อนถึงกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์

  Created:17/6/2562 11:25:17
 • สำหรับบัณฑิต

  ระบบรายงานตัวบัณฑิต (ขอคืนเงินกรณีไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

  Created:17/6/2562 11:23:14

กิจกรรมสำนัก

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4

  กิจกรรมวันที่ 15/6/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคคลภายนอกที่ร่วมโครงการ

  กิจกรรมวันที่ 11/6/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4

  กิจกรรมวันที่ 31/5/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการสัมมนาหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และ PSF

  กิจกรรมวันที่ 19/3/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณ์ Soft Skill

  กิจกรรมวันที่ 6/3/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการ และพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 1/3/2562
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการจัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมวันที่ 24/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 (Focus Group)

  กิจกรรมวันที่ 22/2/2562