ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการ


  20 มิ.ย.
เลือกรายวิชาใส่ตระกร้า
  21 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
ลงทะเบียน 1/67
  1 ก.ค.
วันเปิดภาคการศึกษา 1/2567
  3 มิ.ย. - 9 มิ.ย.
สอบปลายภาค 3/2566

ภาพกิจกรรม