ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการ


  4 เม.ย.
ประกาศเกรด
  10 เม.ย.
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
  17-19 เม.ย.
เพิ่ม-ถอน ภาคฤดูร้อน
  24-30 เม.ย.
ชำระค่าเทอมภาคฤดูร้อน

ภาพกิจกรรม