กำหนดการ


  3 ส.ค.
แก้ไขเกรด I วันสุดท้าย
  7 ก.ค. - 3 ส.ค.
รักษาสภาพ/ลาพักการศึกษา
  29 ส.ค. - 4 ก.ย.
สอบกลางภาค 1/65
  20 ก.ย.
วันสุดท้ายของการดรอป W

ภาพกิจกรรม