18 พ.ย. - 29 ม.ค.
ดรอป W
25 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
สอบกลางภาค
26 ก.พ. - 11 มี.ค.
สอบปลายภาค
21 มี.ค. เป็นต้นไป
ประกาศเกรด

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

 • รับเงินคืน

  รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเงินคืนค่าประกันของเสียหายและค่ากุญแจ ปี 59 และ นศ.เก่าเข้าใหม่ ปี 60

  Created:22/2/2561 10:49:26
 • จัดซื้อจัดจ้าง

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

  Created:22/2/2561 10:47:32
 • ตารางสอบ

  ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

  Created:11/2/2561 17:30:29

กิจกรรมสำนัก ดูทั้งหมด

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 2

  กิจกรรมวันที่ 19/1/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 1

  กิจกรรมวันที่ 11/1/2561
 • img

  ประชุม

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันที่ 21/12/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 14/12/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กิจกรรมวันที่ 21/11/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมวันที่ 28/9/2560
 • img

  ร่วมกิจกรรม

  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 22/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันที่ 18/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการ

  กิจกรรมวันที่ 15/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

  กิจกรรมวันที่ 24/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดประชุมบุคลากรสำนักและต้อนรับคณะผู้บริหาร

  กิจกรรมวันที่ 21/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี

  กิจกรรมวันที่ 5/7/2560