ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการ


  19 ก.ย.
ดรอป W วันสุดท้าย
  23 ต.ค. - 5 พ.ย.
สอบปลายภาค
  14 พ.ย.
ประกาศเกรด
  14 พ.ย.
เลือกรายวิชาใส่ตระกร้า

ภาพกิจกรรม