2 ต.ค. - 15 ต.ค.
สอบปลายภาค
16 ต.ค.
ปิดภาคการศึกษา
25 ต.ค.
วันสุดท้ายของการส่งเกรด
26 ต.ค.
ประกาศผลการศึกษา

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

 • สัมมนา

  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา

  Created:8/9/2560 10:16:21

กิจกรรมสำนัก ดูทั้งหมด

 • img

  ร่วมกิจกรรม

  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 22/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันที่ 18/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการ

  กิจกรรมวันที่ 15/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

  กิจกรรมวันที่ 24/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดประชุมบุคลากรสำนักและต้อนรับคณะผู้บริหาร

  กิจกรรมวันที่ 21/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี

  กิจกรรมวันที่ 5/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 60

  กิจกรรมวันที่ 14/6/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 25/5/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 4/5/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมเดินขบวนในงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 28/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาค 2/2559

  กิจกรรมวันที่ 27/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 25/4/2560