18 พ.ย. - 29 ม.ค.
ดรอป W
25 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
สอบกลางภาค
26 ก.พ. - 11 มี.ค.
สอบปลายภาค
21 มี.ค. เป็นต้นไป
ประกาศเกรด

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

 • ประกาศ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

  Created:22/3/2561 10:54:22
 • ประกาศ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะชุดประชุมจำนวน 1 ชุด

  Created:15/3/2561 9:51:56
 • แผนการจัดซื้อ

  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

  Created:13/3/2561 15:35:36
 • จัดซื้อจัดจ้าง

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

  Created:22/2/2561 10:47:32

กิจกรรมสำนัก ดูทั้งหมด

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตแม่โจ้แพร่ฯ

  กิจกรรมวันที่ 27/3/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตชุมพร

  กิจกรรมวันที่ 6/3/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 2

  กิจกรรมวันที่ 19/1/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 1

  กิจกรรมวันที่ 11/1/2561
 • img

  ประชุม

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันที่ 21/12/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 14/12/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กิจกรรมวันที่ 21/11/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมวันที่ 28/9/2560
 • img

  ร่วมกิจกรรม

  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 22/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันที่ 18/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการ

  กิจกรรมวันที่ 15/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

  กิจกรรมวันที่ 24/7/2560