ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการ


  12 ธ.ค. 66 - 11 มี.ค. 67
ส่งคาดว่าจะจบ
  11 มี.ค. - 25 มี.ค.
สอบปลายภาค
  25 มี.ค.
ปิดภาคเรียน
  2 เม.ย.
ประกาศเกรด

ภาพกิจกรรม