กำหนดการ


  4 ก.ค. - 6 ก.ค.
เพิ่ม-ถอน รายวิชา
  7 ก.ค. - 3 ส.ค.
รักษาสภาพ/ลาพักการศึกษา
  11 ก.ค. - 15 ก.ค.
ชำระค่าเทอม 1/2565
  25 ก.ค. - 23 พ.ย.
แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ภาพกิจกรรม