นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับบัตร นศ. ให้ติดต่อรับบัตรได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาแม่โจ้ ในเวลาทำการของธนาคาร
20 ส.ค. - 26 ส.ค.
สอบกลางภาค
28 มิ.ย. - 17 ก.ย.
ดรอป W
15 ต.ค. - 28 ต.ค.
สอบปลายภาค
8 พ.ย. เป็นต้นไป
ประกาศเกรด

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

 • รับบัตร นศ.

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้

  Created:7/9/2561 9:12:17
 • ขอเอกสาร

  นศ. ที่สำเร็จการศึกษาในรอบวันที่ 20 มี.ค. 61 ให้ติดต่อรับเอกสารทรานสคริปตัวจริงได้ที่ทะเบียน

  Created:18/5/2561 10:23:04

กิจกรรมสำนัก ดูทั้งหมด

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับคณาจารย์

  กิจกรรมวันที่ 30/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับผู้บริหาร

  กิจกรรมวันที่ 23/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 2561 ม.อ. วิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 17/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเข้าถึงบทเรียนออนไลน์"

  กิจกรรมวันที่ 8/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 24/7/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการ ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน

  กิจกรรมวันที่ 30/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการศึกษาดูงานกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  กิจกรรมวันที่ 25/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ จิตสำราญ งานสัมฤทธิ์

  กิจกรรมวันที่ 24/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเยียมชมศึกษาดูงาน สำนักฯ

  กิจกรรมวันที่ 3/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตแม่โจ้แพร่ฯ

  กิจกรรมวันที่ 27/3/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตชุมพร

  กิจกรรมวันที่ 6/3/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 2

  กิจกรรมวันที่ 19/1/2561