นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับบัตร นศ. ให้ติดต่อรับบัตรได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาแม่โจ้ ในเวลาทำการของธนาคาร
11 มี.ค. - 24 มี.ค.
สอบปลายภาค
4 เม.ย.
ประกาศเกรด
5 เม.ย.
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
9 เม.ย. - 11 เม.ย.
เพิ่ม-ถอน

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

กิจกรรมสำนัก ดูทั้งหมด

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO

  กิจกรรมวันที่ 7/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ 8/1/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการ "สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ" และพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

  กิจกรรมวันที่ 19/12/2561
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ สัมมนา และปาฐกถา งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

  กิจกรรมวันที่ 13/12/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นำนักเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ 30/11/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสอบปลายภาค 1/2561

  กิจกรรมวันที่ 10/10/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบอรมการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  กิจกรรมวันที่ 24/9/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ คลีนิคหลักสูตรฯ

  กิจกรรมวันที่ 20/9/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561

  กิจกรรมวันที่ 17/9/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับคณาจารย์

  กิจกรรมวันที่ 30/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับผู้บริหาร

  กิจกรรมวันที่ 23/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 2561 ม.อ. วิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 17/8/2561