รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา

เลือกโครงการเพื่อลงทะเบียน


โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 66 / 200
ดูรายชื่อ

QR Code ลิ้งค์แบบประเมินโครงการ img