นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับบัตร นศ. ให้ติดต่อรับบัตรได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาแม่โจ้ ในเวลาทำการของธนาคาร
19 พ.ย. - 18 ธ.ค.
รักษาสภาพ
1 ธ.ค. - 28 ม.ค.
ดรอป W
14 ม.ค. - 20 ม.ค.
สอบกลางภาค
11 มี.ค. - 24 มี.ค.
สอบปลายภาค

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

 • การเรียนการสอน

  แจ้งมติการจัดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี (8-16 ธ.ค. 2561)

  Created:28/11/2561 14:11:54

กิจกรรมสำนัก ดูทั้งหมด

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสอบปลายภาค 1/2561

  กิจกรรมวันที่ 10/10/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบอรมการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  กิจกรรมวันที่ 24/9/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ คลีนิคหลักสูตร และการตรวจสอบจบ นศ.

  กิจกรรมวันที่ 20/9/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561

  กิจกรรมวันที่ 17/9/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับคณาจารย์

  กิจกรรมวันที่ 30/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับผู้บริหาร

  กิจกรรมวันที่ 23/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 2561 ม.อ. วิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 17/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเข้าถึงบทเรียนออนไลน์"

  กิจกรรมวันที่ 8/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 24/7/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการ ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน

  กิจกรรมวันที่ 30/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการศึกษาดูงานกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  กิจกรรมวันที่ 25/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ จิตสำราญ งานสัมฤทธิ์

  กิจกรรมวันที่ 24/5/2561