18 พ.ย. - 29 ม.ค.
ดรอป W
25 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
สอบกลางภาค
26 ก.พ. - 11 มี.ค.
สอบปลายภาค
21 มี.ค. เป็นต้นไป
ประกาศเกรด

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

 • กำหนดการ

  แจ้งกำหนดการตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียน 2/2560 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. - 30 ธ.ค.

  Created:27/11/2560 14:01:52
 • กำหนดการ

  ถอนรายวิชา (ดรอป W) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 18 พ.ย.-29 ม.ค.

  Created:27/11/2560 14:00:48

กิจกรรมสำนัก ดูทั้งหมด

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กิจกรรมวันที่ 21/11/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมวันที่ 28/9/2560
 • img

  ร่วมกิจกรรม

  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 22/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันที่ 18/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการ

  กิจกรรมวันที่ 15/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

  กิจกรรมวันที่ 24/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดประชุมบุคลากรสำนักและต้อนรับคณะผู้บริหาร

  กิจกรรมวันที่ 21/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี

  กิจกรรมวันที่ 5/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 60

  กิจกรรมวันที่ 14/6/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 25/5/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 4/5/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมเดินขบวนในงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 28/4/2560