12 มิ.ย.-11 ก.ค.
รักษาสภาพนักศึกษา
31 ก.ค. - 6 ส.ค.
สอบกลางภาค
14 มิ.ย. - 4 ก.ย.
ดรอป W
2 ต.ค. - 15 ต.ค.
สอบปลายภาค

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

 • กำหนดการ

  นศ. 57 (4ปี) และ 59 (2ปี) ลงทะเบียนทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ

  Created:3/8/2560 9:37:40

กิจกรรมสำนัก ดูทั้งหมด

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดประชุมบุคลากรสำนักและต้อนรับคณะผู้บริหาร

  กิจกรรมวันที่ 21/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี

  กิจกรรมวันที่ 5/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 60

  กิจกรรมวันที่ 14/6/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 25/5/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 4/5/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมเดินขบวนในงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 28/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาค 2/2559

  กิจกรรมวันที่ 27/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 25/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ศึกษาดูงานด้านแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  กิจกรรมวันที่ 24/4/2560
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประชุมเพื่อหารือ แนวทางปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน

  กิจกรรมวันที่ 5/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2)

  กิจกรรมวันที่ 29/3/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานสำนักฯ

  กิจกรรมวันที่ 17/3/2560