: : : ขอเชิญคณาจารย์ / นศ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ Startup ในวันที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ : : : ขอเชิญ นศ. / คณาจารย์ / บุคลากร เข้าร่วมงาน "สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ วันพุธที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ม.แม่โจ้"
21 ต.ค. - 3 พ.ย.
สอบปลายภาค
4 พ.ย.
ปิดภาคเรียน
12 พ.ย. เป็นต้นไป
ประกาศเกรด
13 พ.ย. - 15 พ.ย.
ลงทะเบียน 2/62

ข่าวประกาศ

  ไม่มีข่าวประกาศในขณะนี้

กิจกรรมสำนัก

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะเข้าประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

  กิจกรรมวันที่ 30/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประกัน AUNQA ครั้งที่ 2

  กิจกรรมวันที่ 7/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  กิจกรรมวันที่ 7/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 เพื่อรองรับการประกัน AUNQA

  กิจกรรมวันที่ 2/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning 4.0 เพื่อก้าวสู่ยุค 5G

  กิจกรรมวันที่ 14/8/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ เยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  กิจกรรมวันที่ 25/7/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ม.นครพนม ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom อาคาร 80 ปี

  กิจกรรมวันที่ 23/7/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ 9/7/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4

  กิจกรรมวันที่ 15/6/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคคลภายนอกที่ร่วมโครงการ

  กิจกรรมวันที่ 11/6/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4

  กิจกรรมวันที่ 31/5/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการสัมมนาหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และ PSF

  กิจกรรมวันที่ 19/3/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณ์ Soft Skill

  กิจกรรมวันที่ 6/3/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการ และพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ 1/3/2562
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการจัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมวันที่ 24/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 (Focus Group)

  กิจกรรมวันที่ 22/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับสำนักบริหารฯ

  กิจกรรมวันที่ 21/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO

  กิจกรรมวันที่ 7/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ 8/1/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการ "สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ" และพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

  กิจกรรมวันที่ 19/12/2561