นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ไม่ได้ทำบัตรตามกำหนดการ ให้มาทำบัตรได้ในวันที่ 9-13 ก.ค. ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
13 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
ลงทะเบียน
25 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน
2 ก.ค. - 6 ก.ค.
ชำระเงิน
27 มิ.ย. - 24 ก.ค.
รักษาสภาพ นศ.

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

 • ขอเอกสาร

  นศ. ที่สำเร็จการศึกษาในรอบวันที่ 20 มี.ค. 61 ให้ติดต่อรับเอกสารทรานสคริปตัวจริงได้ที่ทะเบียน

  Created:18/5/2561 10:23:04

กิจกรรมสำนัก ดูทั้งหมด

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการ ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน

  กิจกรรมวันที่ 30/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการศึกษาดูงานกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  กิจกรรมวันที่ 25/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ จิตสำราญ งานสัมฤทธิ์

  กิจกรรมวันที่ 24/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเยียมชมศึกษาดูงาน สำนักฯ

  กิจกรรมวันที่ 3/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตแม่โจ้แพร่ฯ

  กิจกรรมวันที่ 27/3/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตชุมพร

  กิจกรรมวันที่ 6/3/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 2

  กิจกรรมวันที่ 19/1/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 1

  กิจกรรมวันที่ 11/1/2561
 • img

  ประชุม

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันที่ 21/12/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ 14/12/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กิจกรรมวันที่ 21/11/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมวันที่ 28/9/2560