ข่าวประกาศ

หัวข้อ

แจ้งนักศึกษาให้ตรวจสอบรหัสผ่านให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 3/2563 ก่อนวันหยุดยาว

รายละเอียด

ให้นักศึกษาตรวจสอบรหัสผ่านระบบเว็บทะเบียนให้พร้อมใช้งาน ก่อนช่วงหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 12-15 เมษายน 2564

 

เนื่องจากกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 3/2563 ผ่านเว็บไซต์ทะเบียน http://reg.mju.ac.th ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

ดังนั้นจึงประกาศให้นักศึกษา ตรวจสอบ Username และ Password ให้พร้อมใช้งาน สำหรับการลงทะเบียน

หากพบปัญหาการเข้าสู่ระบบ ให้รีบติดต่อแก้ไขที่หมายเลข 053-873455 ก่อนถึงกำหนดการวันหยุดยาวดังกล่าว