ข่าวประกาศ

หัวข้อ

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับบัตร ทางธนาคารกำลังพิจารณาการแจกบัตร รอบตกหล่น

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับบัตร(ในช่วงวันที่ 22-27 ส.ค.2566)
ทางธนาคารกำลังพิจารณาการแจกบัตร รอบตกหล่น

*** โปรดติดตามข่าวสาร การแจกบัตรรอบถัดไป ทางเพจ DSI MJU ***