ข่าวประกาศ

หัวข้อ

แบบสำรวจบัณฑิตที่ไม่ได้รับเงินค่าประกันความเสียหายจากการเช่า/ซื้อ ชุดครุยร้านพิชาดา

รายละเอียด

บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับเงินค่าประกันความเสียหายจากการเช่า/ซื้อ ชุดครุย คืนจากร้านพิชาดา ให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจตาม Link ด้านล่างนี้

ลิ้งค์แบบสำรวจ