ข่าวประกาศ

หัวข้อ

แจ้งกำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษ นศ. ปริญญาตรี รหัส 63 64 และ 65 ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 63 สอบวันที่ 19 พ.ย.  ตรวจสอบกำหนดการสอบ  และ 27 พ.ย.  ตรวจสอบกำหนดการสอบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 สอบวันที่ 19 พ.ย. ตรวจสอบกำหนดการสอบ และ 20 พ.ย. ตรวจสอบกำหนดการสอบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สอบวันที่ 14 ธ.ค. , 17 ธ.ค. , 18 ธ.ค. และ 21 ธ.ค.  ตรวจสอบกำหนดการสอบของแต่ละวัน

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยนานาชาติ  โทร.053-875612