กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรม ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดโครงการบริหารด้านแผนและงบประมาณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงหม่ ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายหัวข้อ นโยบายและแนวทางการใช้เงินงบประมาณรายได้, เงินรับฝาก, เงินสะสม กิจกรรมช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประกาศเมื่อ : 31/5/2567 9:01:12
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image