กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 "พิธีสักการะ ดำหัวเจ้าแม่ แม่โจ้ เจ้าพ่อ แม่โจ้ และพิธีดำหัวผู้อวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567" ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเมื่อ : 25/4/2567 11:16:37
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image