กิจกรรม


โครงการ MJU JOB FAIR 2024 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566
ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการ MJU JOB FAIR 2024 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาและสันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน MJU JOB FAIR 2024 และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นผู้กล่าเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 และมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน/รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ตามความถนัดของนักศึกษา กว่า 30 บริษัทชั้นนำ

ประกาศเมื่อ : 6/3/2567 16:00:20
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image