กิจกรรม


โรงเรียนนานาชาติอังกฤษ แห่งภาคเหนือ ประเทศไทย (The British International School of Northern Thailand) ศึกษาดูงานแนะแนวศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตลอดจนหลักสูตรนานาชาติ - ECP วิทยาลัยนานาชาติ - Industrial Optimisation and Applications คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา - การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ - เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ณ Co-Maker Space สำนักหอสมุด พร้อมทั้งพาชมห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเมื่อ : 22/1/2567 8:46:43
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image