กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี
ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าสวัสดีปีใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเมื่อ : 17/1/2567 13:59:53
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image