กิจกรรม


โครงการ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ด้านบริการการศึกษา" มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2566
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัด โครงการ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ด้านบริการการศึกษา" มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด

ประกาศเมื่อ : 27/9/2566 19:29:04
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image