กิจกรรม


สำนักบริหารและพันฒาวิชาการได้จัดกิจกรรม การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567
สำนักบริหารได่จัดโครงการด้านแผนและประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้จัดกิจกรรม การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2566 ณ โรงแรงฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 26/9/2566 10:22:31
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image