กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design)
ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) และกระบวนการ Active Learning โดยได้จัด กิจกรรมอบรมการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันธีรัตน์ พีระพันธุ์ มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้

ประกาศเมื่อ : 19/9/2566 8:58:48
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image