กิจกรรม


โครงการ MEP (Mini English Program) โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก จัดกิจกรรมค่ายเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566
โครงการ MEP (Mini English Program) โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก จัดกิจกรรมค่ายเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 นำนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมฯ, คณะสัตวศาสตร์ฯ, คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 โดยในการนี้สำนักบริหารร่วมกับคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้การแนะแนวแนวทางการเข้าศึกษาต่อกับน้องๆ และคณะครูจากโรงเรียนตากพิทยาคม

ประกาศเมื่อ : 5/9/2566 9:17:26
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image