กิจกรรม


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง รับการแนะแนวการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย แนะนำหลักสูตรต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องเอกภพวิทยา โถงชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นครูและนักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

ประกาศเมื่อ : 31/8/2566 12:03:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image