กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีมอบรางวัล "ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566"
ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีมอบรางวัล "ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566" ณ ห้องประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

ประกาศเมื่อ : 22/3/2566 13:09:53
Image
Image
Image
Image
Image
Image