กิจกรรม


บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่อธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566
บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดยคณะผู้บริหาร เข้าขอพรปีใหม่ และสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

ประกาศเมื่อ : 20/1/2566 11:51:42
Image
Image
Image
Image
Image
Image