กิจกรรม


สำนักบริหารจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ กลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) ด้านบริการการศึกษา
สำนักบริหารจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ กลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) ด้านบริการการศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระเบียบข้อบังคับ ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้ข้อมูล หรือแนะแนวด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center

ประกาศเมื่อ : 3/10/2565 11:05:18
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image