กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. นทีทิพย์ สรรพตานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ผู้แทน สพม. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และครู นักเรียนในสังกัด รวม 88 ราย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 23/8/2565 15:42:52
Image
Image
Image
Image