กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล คณะ/หลักสูตร ให้บริการรับลงทะเบียนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (สำนักงาน ก.พ.)
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล คณะ/หลักสูตร ให้บริการรับลงทะเบียนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (สำนักงาน ก.พ.) ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. และ 23-27 ก.ค. โดยมีการให้ห้องคอมพิวเตอร์ในการสอบครั้งนี้จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 60 ปี , อาคารเรียนรวม 70 ปี และอาคารเรียนรวม 80 ปี

ประกาศเมื่อ : 4/7/2565 14:43:30
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image