กิจกรรม


บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ , กองพัฒนาคุณภาพ)
บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ , กองพัฒนาคุณภาพ) เพื่อเป็นการรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารงาน รวมถึงข้อชี้แนะจากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ประกาศเมื่อ : 4/7/2565 11:30:48
Image
Image
Image
Image
Image