กิจกรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และผ่านระบบออนไลน์

ประกาศเมื่อ : 1/7/2565 9:15:52
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image