กิจกรรม


สำนักบริหารฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะ/หลักสูตร จัดกิจกรรม MJU OPEN HOUSE งานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
สำนักบริหารฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะ/หลักสูตร จัดกิจกรรม MJU OPEN HOUSE งานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม เวลา 18.00-20.00 น. โดยมีคณะ/หลักสูตร ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเมื่อ : 24/12/2564 14:13:52
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image