กิจกรรม


สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อกิจกรรมการจัดทำผลงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อกิจกรรมการจัดทำผลงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณศรีกุล นันทะชมภู ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น แก่บุคลากรสำนักเมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ MS-Teams สำหรับบุคลากรบางส่วนที่รับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์

ประกาศเมื่อ : 15/9/2564 10:07:11
Image
Image
Image
Image
Image