กิจกรรม


สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สู่สำนักงานสีเขียว โดยจัดการอบรมในหัวข้อ "สำนักงานสีเขียว"
สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สู่สำนักงานสีเขียว โดยจัดการอบรมในหัวข้อ "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" โดยได้รับเกียรติจากคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด/หัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประกาศเมื่อ : 8/9/2564 15:08:57
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image