กิจกรรม


สำนักบริหารฯ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2564
สำนักบริหารฯ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการขอขมา และคารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา โดยสำนักบริหารนำโดยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีเนื่องจากเป็นการลดปริมาณผู้เข้าร่วมพิธี อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเมื่อ : 9/4/2564 13:23:11
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image