กิจกรรม


ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศเมื่อ : 31/3/2564 13:42:26
Image
Image
Image
Image
Image