กิจกรรม


วิทยาลัยเกษตรฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานและนำนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ และสัตวศาสตร์ รับฟังการแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยเกษตรฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานโรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชกัญชา พร้อมนำนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์จำนวน 8 ราย สาขาสัตวศาสตร์จำนวน 6 ราย รับฟังการแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำโดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานร่วมกลับกองกลาง คณะ/หลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องสารภี อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศเมื่อ : 12/3/2564 14:31:50
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image