กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ณ สนามกอล์ฟ กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ

ประกาศเมื่อ : 3/2/2564 13:37:27
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image