กิจกรรม


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกันมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ อ.ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกันเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา และ รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการนี้ท่านอธิการบดี และรองอธิการบดี ได้ให้โอวาทและอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศเมื่อ : 15/1/2564 16:12:23
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image