กิจกรรม


คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการสภาวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 40 ท่าน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านกายภาพทั่วไป โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5

ประกาศเมื่อ : 7/12/2563 16:47:40
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image