กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง

ประกาศเมื่อ : 7/12/2563 14:32:28
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image