กิจกรรม


ม.แม่โจ้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พิธีลงนามสัญญารับทุนและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 (Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer) โดยมีผู้บริหารจาก สวก. ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามฯ และเยี่ยมชมแปลงเกษตร ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศเมื่อ : 7/12/2563 14:15:46
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image