กิจกรรม


สำนักบริหาร จัดโครงการกิจกรรมในหัวข้อ การผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
สำนักบริหาร จัดโครงการกิจกรรมในหัวข้อ การผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางให้กับคณาจารย์ในการผลิตผลงานด้านงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยการนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ประกาศเมื่อ : 18/11/2563 11:49:04
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image