กิจกรรม


สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้อง จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่
สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้อง จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) โดยมีคณาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ทำการสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563

ประกาศเมื่อ : 10/11/2563 15:38:06
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image