กิจกรรม


สำนักบริหารฯ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
สำนักบริหารฯ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

ประกาศเมื่อ : 10/11/2563 15:25:56
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image