ตรวจสอบไฟล์ มคอ.6 ตรวจสอบไฟล์ มคอ.6 ในแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

รายการไฟล์ มคอ.6 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

ลำดับรายวิชาสำหรับหลักสูตรcreateDateTimeสถานะcampusIDprogramIDacadyearsemestercourseIDname
1 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ
อัพโหลด มคอ.4 โดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์   เมื่อวันที่ 16/11/2566 11:55:49
พืชไร่ 4 ปี16/11/2566 11:55:49ยังไม่ได้อัพโหลด5060301010256628888983ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
2 ผษ497-2 สหกิจศึกษา
อัพโหลด มคอ.4 โดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์   เมื่อวันที่ 16/11/2566 11:55:23
พืชไร่ 4 ปี16/11/2566 11:55:23ยังไม่ได้อัพโหลด5060301010256628890584ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์