ตรวจสอบรายการไฟล์ มคอ.4 ทั้งหมดที่อัพโหลดแล้ว สำหรับตรวจสอบรายการอัพโหลดไฟล์ มคอ.4 ทั้งหมดทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

รายการไฟล์ มคอ.4 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

ลำดับรายวิชาสำหรับสาขาหลักสูตร(ปี)วิทยาเขตnamecreateDateTimefilePathfoldercampusIDอ่านไฟล์
1 ผษ497-2 สหกิจศึกษา
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:55:23
พืชไร่ 4 ปี4เชียงใหม่ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์16/11/2566 11:55:2325662_8890584_50_60301010.pdf2566250อ่านไฟล์
2 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:55:49
พืชไร่ 4 ปี4เชียงใหม่ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์16/11/2566 11:55:4925662_8888983_50_60301010.pdf2566250อ่านไฟล์