เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับเข้าใช้งานระบบ   

เข้าสู่ระบบ (ท่านสามารถเลือกเข้าสู่ระบบได้ 2 ช่องทาง)


สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ/หลักสูตร ที่มี User Account ระบบ erp.mju.ac.th
สำหรับอาจารย์ที่มี User Account ระบบงานทะเบียน (reg.mju.ac.th) เท่านั้น