ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ (บุคลากร)

ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ (บุคลากร)


ปีพุทธศักราชจำนวน(ครั้ง)
256617,479
256516,744
256451,931
256314,489
256216,493
256115,320
256016,147

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH