ข้อมูลการขอเอกสารออนไลน์

ข้อมูลการขอเอกสารออนไลน์


ปีพุทธศักราชจำนวนการขอเอกสาร(รายการ)
25673,608
256612,216
256514,099
256415,006
256316,584
25628,366
25618,527
25608,647

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH