ข้อมูลการขอเอกสารออนไลน์ (แยกประเภท)

ข้อมูลการขอเอกสารออนไลน์ (แยกประเภท)


ประะเภทเอกสารจำนวน(ฉบับ)
ใบรายงานผลการศึกษาฉบับชั่วคราว (ไทย)4,635
ใบรายงานผลการศึกษาฉบับชั่วคราว (อังกฤษ)799
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ไทย)1,764
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (อังกฤษ)469
หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ (ไทย)1,631
หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ (อังกฤษ)266
หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติจบ (ไทย)225
หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติจบ (อังกฤษ)36
ใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวร (ไทย)673
ใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวร (อังกฤษ)581
หนังสือรับรองสภาอนุมัติจบ (ไทย)446
หนังสือรับรองสภาอนุมัติจบ (อังกฤษ)447
 11,972

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH