ข้อมูลการขอเอกสารออนไลน์ (แยกประเภท)

ข้อมูลการขอเอกสารออนไลน์ (แยกประเภท)


ประะเภทเอกสารจำนวน(ฉบับ)
ใบรายงานผลการศึกษาฉบับชั่วคราว (ไทย)4,613
ใบรายงานผลการศึกษาฉบับชั่วคราว (อังกฤษ)879
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ไทย)2,011
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (อังกฤษ)558
หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ (ไทย)1,240
หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ (อังกฤษ)194
หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติจบ (ไทย)117
หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติจบ (อังกฤษ)25
ใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวร (ไทย)722
ใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวร (อังกฤษ)491
หนังสือรับรองสภาอนุมัติจบ (ไทย)481
หนังสือรับรองสภาอนุมัติจบ (อังกฤษ)423
 11,754

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH