กำหนดการ Schedule

กำหนดการรับสมัคร


#กำหนดการวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหมายเหตุ
1 กรอกใบสมัคร (ผ่านเว็บไซต์)30/11/2564 31/1/2565  
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผ่านเว็บไซต์)10/2/2565 10/2/2565  
3 ช่วงวันสอบคัดเลือกแต่ละหลักสูตร17/2/2565 23/2/2565  
4 ประกาศผลสอบคัดเลือก (ผ่านเว็บไซต์)14/3/2565 14/3/2565  
5 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านเว็บไซต์)14/3/2565 30/4/2565  
6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1/1/2565 1/1/2565