กำหนดการ Schedule

กำหนดการรับสมัคร


#กำหนดการวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหมายเหตุ
1 กรอกใบสมัคร (ผ่านเว็บไซต์)1/6/2563 23/9/2563  
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผ่านเว็บไซต์)2/10/2563 2/10/2563  
3 ช่วงวันสอบคัดเลือกแต่ละหลักสูตร7/10/2563 11/10/2563  
4 ประกาศผลสอบคัดเลือก (ผ่านเว็บไซต์)4/11/2563 4/11/2563  
5 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านเว็บไซต์)4/11/2563 13/11/2563  
6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่9/11/2563 13/11/2563