กำหนดการ Schedule

กำหนดการรับสมัคร


#กำหนดการวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหมายเหตุ
1 กรอกใบสมัคร (ผ่านเว็บไซต์)25/9/2563 30/10/2563  
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผ่านเว็บไซต์)5/11/2563 5/11/2563  
3 ช่วงวันสอบคัดเลือกแต่ละหลักสูตร11/11/2563 15/11/2563  
4 ประกาศผลสอบคัดเลือก (ผ่านเว็บไซต์)20/11/2563 20/11/2563  
5 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านเว็บไซต์)20/11/2563 25/11/2563  
6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่26/11/2563 26/11/2563