กำหนดการ Schedule

กำหนดการรับสมัคร


#กำหนดการวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหมายเหตุ
1 กรอกใบสมัคร (ผ่านเว็บไซต์)1/7/2567 30/9/2567  
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผ่านเว็บไซต์)11/10/2567 11/10/2567  
3 ช่วงวันสอบคัดเลือกแต่ละหลักสูตร16/10/2567 20/10/2567  
4 ประกาศผลสอบคัดเลือก (ผ่านเว็บไซต์)6/11/2567 6/11/2567  
5 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านเว็บไซต์)6/11/2567 18/11/2567  
6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1/1/2567 1/1/2567