กำหนดการ Schedule

กำหนดการรับสมัคร


#กำหนดการวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหมายเหตุ
1 กรอกใบสมัคร (ผ่านเว็บไซต์)1/2/2566 31/3/2566  
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผ่านเว็บไซต์)12/4/2566 12/4/2566  
3 ช่วงวันสอบคัดเลือกแต่ละหลักสูตร19/4/2566 23/4/2566  
4 ประกาศผลสอบคัดเลือก (ผ่านเว็บไซต์)12/5/2566 12/5/2566  
5 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านเว็บไซต์)12/5/2566 31/5/2566  
6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่26/6/2566 30/6/2566