กำหนดการ Schedule

กำหนดการรับสมัคร


#กำหนดการวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหมายเหตุ
1 กรอกใบสมัคร (ผ่านเว็บไซต์)21/10/2565 1/11/2565  
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผ่านเว็บไซต์)1/1/2565 1/1/2565  
3 ช่วงวันสอบคัดเลือกแต่ละหลักสูตร1/1/2565 1/1/2565  
4 ประกาศผลสอบคัดเลือก (ผ่านเว็บไซต์)7/1/2565 7/1/2565  
5 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านเว็บไซต์)7/11/2565 21/11/2565  
6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่17/1/2565 17/1/2565