กำหนดการ Schedule

กำหนดการรับสมัคร


#กำหนดการวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหมายเหตุ
1 กรอกใบสมัคร (ผ่านเว็บไซต์)1/2/2564 31/3/2564  
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผ่านเว็บไซต์)9/4/2564 9/4/2564  
3 ช่วงวันสอบคัดเลือกแต่ละหลักสูตร21/4/2564 25/1/2564  
4 ประกาศผลสอบคัดเลือก (ผ่านเว็บไซต์)17/5/2564 17/5/2564  
5 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านเว็บไซต์)17/5/2564 27/6/2564  
6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่28/6/2564 2/7/2564