ข่าวประกาศ Announcement


   ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  •     ประกาศเมื่อ : 12/11/2564 18:31:59